ALV op 2 september 2020.

De ALV die in Maart niet is doorgegaan vanwege de Coronamaatregelen, hopen we nu te gaan houden op 2 september 2020 om 20 uur in ‘t Roefke, de kantine van de WSV naast onze loods. Nadere bijzonderheden volgen nog.

We mogen weer roeien in meermansboten!

Na 1 juli mogen we weer roeien in alle boten en hoeven we de 1,5 m in de boot niet in acht te nemen. Wel als we uit de boot stappen. Dan is de 1,5 m wel weer verplicht. De overige coronamaatregelen blijven ook van kracht: handen wassen, spullen wassen, bij verkoudheidsklachten thuisblijven.

Beperkt roeien bij RV de Dragt mogelijk

M.i.v. 11 mei mogen we ook officieel weer beperkt roeien. Gezien de 1,5 m regel is het niet toegestaan om in meermansboten te roeien. Het is echter wel toegestaan om te skiffen, of om met mensen uit hetzelfde huishouden te roeien in een ongestuurde 2.

Er mag alleen in skiffs en andere éénmansboten gevaren worden mits je over een sterretje bij je stuurbewijs beschikt (Kobbe en evt. Beukertje zonder stuur) of over skiff I en/of II. (Skiff I niet alleen het water op).

Voor het gebruik van de Kobbe is inmiddels een app-groep in het leven geroepen die door Margien beheerd wordt. Mocht het voor andere boten ook nodig blijken om een afspraken-systeem in het leven te roepen dan kan daar ook een app-groep voor gemaakt worden. Aanmelden kan bij margien.donker@gmail.com.

De maatregelen van het protocol hangen in ook in de loods, op het bord en op de kast. Het is belangrijk dat alles wat je hebt aangeraakt ook weer schoon wordt achtergelaten dus: onderdelen van de boot, riemen, flessen schoonmaakmiddel, deurkrukken en pen bij het inschrijfboek. Ook als je gebruik maakt van de WC, zorg dan dat je alles weer schoon achterlaat.

Als je anderen tegen komt of als je afspreekt om bijv. samen te skiffen, zorg dan voor voldoende afstand (1,5 m) en blijf vooral thuis als je niet in orde bent.

Als er meerdere mensen tegelijkertijd bij de loods zijn, ga dan niet in een groep staan praten, samenkomsten met meerdere mensen mogen officieel nog niet.

De instuiven mogen nog niet georganiseerd worden en ook de instructie kan nog altijd niet van start. Laten we hopen dat dat per 1 september weer mogelijk is als ook de afstand van 1,5 wordt losgelaten.

Corona maatregelen

  • Was je handen als je binnen komt, er zit Dreft in de flessen waar we ook de riggers mee doen. Dit is afdoende.
  • Zorg dat je alles schoon achterlaat als je gaat roeien, denk aan: deurkruk, pen bij het inschrijfboek (of neem er zelf een mee). Er liggen voldoende doekjes bij de  flessen schoonmaakmiddel.
  • Als je terug komt reinig je de riemen en alle onderdelen van de boot die je aangeraakt hebt.
  • Bij het verlaten van de loods laat je alles schoon achter denk hierbij ook weer aan deurkruk, flessen met schoonmaakvloeistof etc.
  • Als je andere roeiers ontmoet in de loods, houdt minimaal 1,5 meter afstand.
  • En vanzelfsprekend; Als je niet fit bent kom je niet naar de loods, houd je aan de adviezen van het RIVM.

Als we ons hieraan houden is het voor iedereen veilig om naar de loods te komen en te roeien binnen de beperkingen die er zijn.

Hurdroeiers

Binnen de roeivereniging hebben we ook een trainingsgroep voor mensen met voldoende
roei-ervaring, die fanatiek aan conditie en techniek willen werken. In de winter trainen we
twee keer per week op het water, in de zomer vier keer per week. Vanuit deze
trainingsgroep worden ook (toer-) wedstrijden gevaren zoals de Elfsteden Roei Marathon,
de Weerribben tocht en andere wedstrijden.
Heb je interesse, neem dan contact op met Gertruud Kaandorp.