Op dinsdag 27 maart 2018 is de Algemene Ledenvergadering op de Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten. Aanvang 19.30 uur.